کنسرو نخود سبز

 

کنسرو نخود سبز

محتویات: نخود فرنگی، آب، ادویه، نمک طعام.
وزن خالص: 4%±400
وزن آبکش: 58%
لطفاً قبل از مصرف 30 دقیقه در آب جوش حرارت دهید.

انرژی


- کیلوکالری

قند


- گرم

چربی


- گرم

نمک


- گرم

اسید چرب ترانس


- گرم